Enligt den senaste rapporten från den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter hade i slutet av maj 6 995 biverkningar rapporterats, varav de flesta (68,3 procent) gällde vaccinet från Pfizer/BioNtech, med 4 782 fall, följt av AstraZeneca (Vaxzevria) med 1 509, Moderna med 387 och Janssen med 17 fall.

Uppgifter från Infarmed visar att för varje 1 000 administrerade doser rapporterades 1,21 biverkningar för Pfizer (Comirnaty), 1,24 för AstraZeneca (Vaxzevria), 0,74 för Moderna och 0,16 för Janssens vaccin.

Vid totalt 5 790 080 administrerade doser registrerade Infarmed 44 rapporter om dödsfall hos äldre personer med andra sjukdomar och där sambandet med det administrerade vaccinet inte har kunnat påvisas.

"Dödsfallen inträffade i en ålder av 81 år och förutsätter inte nödvändigtvis att det finns ett samband med det administrerade vaccinet, eftersom de också kan vara ett resultat av normala mönster av sjuklighet och dödlighet i den portugisiska befolkningen", säger den nationella läkemedelsmyndigheten.

Av de registrerade reaktionerna avser 3 957 icke allvarliga fall (59,1 procent) och 2 738 allvarliga fall (40,9 procent), sade Imfarmed och noterade att majoriteten (90 procent) av de biverkningar som klassificeras som allvarliga avser "fall av bristande funktionsförmåga, mestadels tillfälliga".

Majoriteten av de reaktioner som rapporterades till Infarmed registrerades hos kvinnor (4 712) och åldersgruppen med flest rapporter är mellan 30 och 49 år.

De tio mest rapporterade reaktionerna avser reaktioner på injektionsstället (3 250), muskel- eller ledvärk (3 007), huvudvärk (1964), feber (1 800), asteni, svaghet eller trötthet (1 123), illamående (773), skakningar (687), förändringar/förstoring av ganglier (569), eksem eller utslag (481) och parestesier (400).

I rapporten påminner Infarmed också om att de flesta av de rapporterade biverkningarna är "i den vanliga profilen för alla vacciner" och att de flesta av dessa reaktioner blir bättre "på några timmar eller dagar, utan behov av medicinsk intervention".