Den 27 maj godkände regeringen de regionala hälsovårdsförvaltningarnas (ARS) utgifter för inköp av influensavaccin för säsongen 2021/2022.

Filipe Froes anser att "reservationen av influensavaccin måste göras så långt i förväg som möjligt för att garantera ett antal vacciner som allt oftare blir knappa på grund av förfrågningar från andra länder".

Lungläkaren betonade i uttalanden till Lusa att en av de lärdomar som pandemin gav var "vikten av planering, organisering och framförhållning", och gav som exempel Tyskland, som beställde praktiskt taget alla de vacciner som landet behöver "för flera månader sedan".

"Vi kan inte säga att vi ska förutse och förbereda oss och sedan lämna allt till en tidpunkt då vi har begränsat med vaccin och nöja oss med resterna", varnade han.