Både vänsterpartister och liberaler har lagt fram liknande lagförslag som kräver legalisering av cannabis för personligt bruk utan medicinska ändamål och regler för odling, produktion, köp, förvaring och konsumtion av cannabis.

Användning av cannabis för terapeutiska ändamål legaliserades i Portugal 2018 och regleras sedan 2019.