Som en allmän regel kommer hemarbete inte längre att vara obligatoriskt från och med detta datum, utom i län med högre risk för Covid-19.

Från och med den 14 juni kommer hemarbete att övergå från att vara en obligatorisk åtgärd till att rekommenderas, beroende på risknivån i varje län.