Algarve kommer att få direkt tillgång till cirka 778 miljoner euro i EU-medel under nästa finansieringsperiod (2021-2027), vilket är mer än dubbelt så mycket som det belopp som tilldelats det nuvarande operativa programmet CRESC Algarve 2020. 300 av de 778 miljoner euro är avsedda för diversifiering av Algarves ekonomiska verksamhet.