Den största risken för bränder i Algarve finns i kommunerna São Brás de Alportel och Tavira. IPMA placerade även mer än 60 kommuner i nio distrikt, inklusive Faro, i mycket hög brandrisk. Detta beror på de höga temperaturerna och bristen på nederbörd och fuktighet under de senaste dagarna.