"Även med denna tillväxt kommer det andra kvartalet fortfarande att ligga mellan 3,4 och 4,3 procent under BNP på årsbasis för 2019", står det i rapporten som understryker att detta är i linje med den nuvarande ekonomiska utvecklingen.

Den globala indikatorn för aktivitetstrender från ISEG steg betydligt i mars och april "i och med att spärrarna lättade, öppnade företagen igen och framför allt på grund av baseffekten av jämförelsen från år till år, eftersom det andra kvartalet 2020 drabbades hårdast av den nedgång i den ekonomiska aktiviteten som orsakades av de sanitära åtgärderna mot covid-19".

Uppgifterna för maj visar att dessa trender har fortsatt i maj och förväntas fortsätta i juni.

Den starka BNP-tillväxten på årsbasis förväntas fortsätta under årets andra kvartal, men takten i denna tillväxt är fortfarande ifrågasatt.