Utlandsfödda får rösta i lokala kommunal- och EU-val så länge de är registrerade i Portugals nationella rigister. Förutom alla portugisiska medborgare får brasilianska medborgare med medborgarkort eller annat giltigt ID-kort och medborgare från följande länder rösta i portugisiska val:

  • Medborgare i Europeiska unionens medlemsstater;
  • Förenade kungariket när de var bosatta i Portugal före Brexit;
  • Brasilien och Kap Verde;
  • Argentina, Chile, Colombia, Island, Norge, Nya Zeeland, Peru, Uruguay och Venezuela.

1. Jag är utländsk medborgare i Portugal. Får jag rösta?

Ja, så länge du först registrerar dig i den portugisiska väljarregistret och är medborgare i något av de ovan nämnda länderna.

2. Är det obligatoriskt att registrera sig som väljare?

Det är frivilligt att registrera sig som väljare.

3. I vilka val kan utländska medborgare utöva sin rösträtt?

Registrerade utländska medborgare över 18 år har rätt att utöva sin rösträtt i kommunala val (vart fjärde år) och i val till Europaparlamentet (vart femte år).

4. Hur registrerar jag mig för att rösta i Portugal?

Du måste gå till den lokala församling ("Junta de Freguesia") som motsvarar den adress som anges i ditt uppehållstillstånd ("Residência").

5. Jag har nyligen flyttat. Vad ska jag göra för att överföra min väljarregistrering?

Du måste uppdatera din adress i ditt uppehållstillstånd. Din väljarregistrering överförs automatiskt. Observera att om du registrerar dig under en period då valregistreringen är avbruten ska du rösta i den församling som motsvarar din tidigare adress.

6. Jag har bytt adress men har ännu inte uppdaterat min "Residência". Var ska jag rösta?

Du ska rösta i den ort där du fortfarande är folkbokförd som motsvarar den tidigare adressen. Det är först i samband med uppdateringen av "Residência" som överföringen av väljarregistreringen sker automatiskt.

7. När upphävs röstregistreringen?

Under de 60 dagarna före valdagen. Inga nya registreringar eller överföringar får göras under denna period. Endast ändringar är tillåtna till följd av ett klagomål eller ett överklagande kan göras mellan den 34:e och 39:e dagen före valet. Om du uppdaterar din hemvist vid en tidpunkt då registreringen är uppskjuten ska du rösta i den församling där du var registrerad innan du flyttade.

8. Hur kan jag ta reda på var jag är registrerad?

Du kan få denna information när som helst, även på valdagen, på följande sätt:

  • På Internet på www.recenseamento.mai.gov.pt
  • Via SMS (gratis) till 3838, med meddelandet "RE (mellanslag) CC / Bostadsnummer (mellanslag) födelsedatum = åååååmmdd. Exempel: "RE 7424071 19820803";
  • På församlingsrådskontoret på din bosättningsort.

Dennis Swing Greene är ordförande och internationell skattekonsult för euroFINESCO s.a. www. eurofinesco.com