I ett öppet brev till premiärminister António Costa skriver APROLEP , Portugals mjölkproducentförening, att Portugal ligger sist bland 27 medlemsstater med det lägsta produktionspriset på mjölk: 29,9 cent per kg mjölk, och att de därför ber om ett brådskande ingripande från regeringen.

"I maj förra året skrev vi ett öppet brev till jordbruksministern och till olika enheter som ingriper i mejerisektorn. Hittills har vi inte fått något svar från regeringen", skriver mjölkproducenterna.

APROLEP säger att de då insåg att de portugisiska mjölkproducenterna hade det sämsta mjölkpriset i Europa i mars, endast 29,9 cent per kg mjölk, fem cent under EU-genomsnittet.

"I dag, med uppgifter som uppdaterats av Europeiska mjölkobservatoriet, vet vi att vi fortsatte i april med det sämsta priset i Europa och att skillnaden förvärrades till 5,4 cent under gemenskapsgenomsnittet. I maj kommer skillnaden att ha ökat till 5,6 cent", står det i brevet.

APROLEP anser att det är en stor "skam" att Portugal ligger sist bland 27 medlemsstater med "usla priser" när Portugal är ordförande i Europeiska unionen.

Producenterna förklarar att de nödvändiga spannmålen och råvarorna som de måste köpa för att balansera utfodringen av djuren har stigit och att det inte finns några utsikter att de kommer att sjunka på kort sikt, vilket har lett till en ökning av produktionskostnaden med cirka tre cent per liter.

"Våra marginaler var redan mycket låga före denna ökning, eftersom vi fick samma pris för 20 år sedan och vi stödde ökningar av kostnaderna för energi, arbetskraft och alla produktionsfaktorer. Vi har redan fått besked om nya ökningar av foderkostnaderna för de kommande månaderna", säger producenterna.

Av dessa skäl har producenterna förklarat att de kan tvingas vidta direkta åtgärder.

"Kommer vi att behöva sätta ut traktorer på gatan, utanför fabriker, stormarknader eller republikens församling? Kommer vi att behöva hungerstrejka för att vår sektor ska få den uppmärksamhet som den behöver just nu? Vi behöver snarast en höjning med fem cent per liter mjölk", avslutar de.