Tidigare fick endast passagerare med ett negativt PCR-test komma in.

Detta är i enlighet med regeringens ändringar med anledning av katastrofsituationen.

Snabbtester måste utföras inom 72 till 24 timmar före ombordstigning.

Flygbolagen ansvarar för att kontrollera passagerarnas tester.