Tjänsten kommer preliminärt att bedrivas i Albufeira Business Welcome Centres lokaler.

Albufeiras kommun har gett ACRAL ett ekonomiskt stöd på totalt 18 000 euro, fördelat på tre månatliga delbetalningar på 3 000 euro. Syftet är att stödja, vägleda, informera, övervaka och främja den ekonomiska strukturen i länet.