"Den 9 juni hade 92 fall av Deltavarianten (B.1.617.2 eller associerad med Indien) identifierats. Denna variant sprids i samhället, vilket är tydligare i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen", står det i övervakningsrapporten om pandemins "röda linjer" som offentliggjordes igår av generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA).

I den tidigare rapporten, som offentliggjordes den 4 juni, uppgav INSA att 74 fall av denna variant hade registrerats och medgav att det, med tanke på de olika introduktionerna i landet, kunde ha varit en överföring via samhället, vilket nu har bekräftats.

I DGS- och INSA-rapporten uppskattas det att alfavarianten står för 88,4 procent av infektionsfallen i Portugal, och det tillkommer att 111 fall av betavarianten, som förknippas med Sydafrika, har identifierats den 9 juni, och 142 fall av Gama, som förknippas med Manaus i Brasilien.

"Om denna tillväxttakt bibehålls kommer tiden för att nå den kumulativa incidensen på 14 dagar på 120 fall per 100 000 invånare att vara 15 till 30 dagar på nationell nivå, och denna tröskel har överskridits i Lissabon och Vale do Tejo", står det i rapporten om den röda linjen.