"I Portugal rekommenderas det tills vidare, tills nya uppgifter är kända, att Janssens Covid-19-vaccin används hos män i åldern 18 år eller äldre", står det i uppdateringen av DGS.

Enligt den enhet som leds av Graça Freitas kan detta engångsdosvaccin också administreras till kvinnor som är 50 år eller yngre "som önskar det, om de är vederbörligen informerade, på grundval av en avvägning av fördelar och risker", förutsatt att de uttrycker sitt "fria och informerade samtycke".

I april publicerade DGS en norm som visade att administrering av Janssen-vaccinet (från Johnson & Johnson-koncernen) rekommenderas för personer som är minst 50 år gamla.

Denna regel kom efter att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, akronymen på engelska) kommit fram till att det fanns ett möjligt samband mellan bildandet av blodproppar och vaccinet, efter att åtta fall av personer som utvecklat blodproppar rapporterats bland nästan sju miljoner vaccinerade personer i USA.