Marcelo tog ställning till detta efter att ha konfronterats av journalister med det faktum att Portugal registrerar en ökning av det dagliga antalet personer som smittas av covid-19.

På frågan om denna ökning av antalet infektioner skulle kunna leda till en återgång till en situation med nedlåsning på lång sikt, utesluter statschefen detta och hävdar att dödligheten "är mycket låg, det genomsnittliga antalet patienter på intensivvården är mycket lågt och det genomsnittliga antalet intagningar är också helt acceptabelt".

"Vaccinationen ökar. När de som är över 40 år vaccineras och övergår till de som är över 30 år innebär det att vi i juli kommer att ha ungefär en miljon fler vaccinerade", påpekade han.