Detta är resultaten från organisationen Transparency International i dess globala korruptionsbarometer. Rapporten bygger på undersökningar som genomfördes mellan oktober och december förra året med mer än 40 000 personer i 27 europeiska länder. Resultaten visar att 41 procent av de tillfrågade i Portugal ansåg att korruptionen hade förvärrats under de senaste 12 månaderna.