I maj förra året hade investeringen nått 146,1 miljoner euro.

Jämfört med april (51,2 miljoner euro) sjönk investeringarna till följd av programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI) med 45,8 procent.

Enligt uppgifter från utlännings- och gränsförvaltningen (SEF) beviljades förra månaden 52 gyllene visum, varav 46 beviljades genom köp av fastigheter (11 för stadsrenovering), fem genom kapitalöverföringar och ett för skapande av arbetstillfällen.

Köp av fastigheter uppgick till 26 miljoner euro i maj, varav 4,2 miljoner euro i förvärv för stadsförnyelse, medan kapitalöverföringen stod för 1,6 miljoner euro.

Av länderna beviljades 24 gyllene visum till Kina, fyra till Sydafrika, tre till Kanada, tre till USA och två till Vietnam.

Under årets första fem månader beviljades 378 gyllene visum, varav 55 i januari, 100 i februari, 73 i mars och 98 i april.

De investeringar som togs upp mellan januari och maj uppgick till sammanlagt 201,1 miljoner euro, vilket är 31,5 procent mindre än under samma period 2020.