Denna ståndpunkt framfördes av António Costa vid en gemensam presskonferens med Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, efter att ha blivit tillfrågad om han medger ett scenario där de restriktiva åtgärderna som ska tillämpas i Lissabon tidigareläggs med en vecka på grund av att huvudstaden nu har en incidens av nya infektioner som överstiger 240 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

"Alla kommuner är lika. Lissabon kommer inte att skilja sig från de andra kommunerna och kommer att få exakt samma behandling", svarade António Costa.

Vid presskonferensen, som hölls på Pavilhão do Conhecimento i Lissabon, sade premiärministern att hans regering varje vecka gör en bedömning av pandemisituationen i var och en av kommunerna i ministerrådet.

"Så på torsdag (17 juni) kommer denna bedömning att göras igen. Och beroende på den bedömningen kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder", sade han.

Enligt premiärministern byggdes efter den senaste pandemikrisen i Portugal en Covid-19-riskmatris upp "med två nyckelindikatorer".

"Den ena har att göra med incidensen och den andra med överföringshastigheten genom Rt-faktorn. Och det är på grundval av dessa variationer som vi kommer att tillämpa de planerade åtgärderna i varje kommun", tillade han.