DGS uppdaterade igår sina riktlinjer för familjeevenemang och sammankomster med mer än tio personer, kultur- eller sportevenemang med mer än tusen personer utomhus eller 500 personer inomhus, eller på arbetsplatser som anses vara högriskområden eller med mer än 150 anställda, var 14:e dag.