Årets motto är att "avveckla rättigheter och undanröja fördomar".

Deltagarna marscherar för bättre tillgång till hälsovård, särskilt sexuell hälsa, för könsbaserat självbestämmande utan behov av medicinsk utvärdering och för "ett brådskande statligt svar" på de sociala problem som hbtq-samhället står inför. Arrangörerna uppmanade deltagarna att iaktta social distansering och bära mask.