"Från och med den 17 juni blir "öppet hus"-läget tillgängligt för vaccination med första doser för användare över 55 år", står det i ett meddelande från teamet som leds av viceamiral Henrique Gouveia e Melo, som skapade detta system för att "se till att alla som är berättigade kan få tillgång till vaccinationsprocessen".

Arbetsgruppen påminde också om att vaccination enligt detta system kräver att användarna "obligatoriskt" går till den vaccinationscentral där de är registrerade på hälsocentralen, vilket normalt motsvarar deras bostadsområde.