Det handlar om de riktlinjer som EASA och ECDC offentliggjorde den 17 juni för säkra flygresor med avseende på hälsa i Europeiska unionen (EU), samtidigt som covid-19-certifikatet som bevisar vaccination är på väg att träda i kraft.

"Länderna bör anse att vaccinerade personer och personer som har återhämtat sig från covid-19 under de 180 dagarna före resan, som inte anländer från länder med mycket hög risk eller från områden där oroväckande varianter cirkulerar i samhället och som kan styrka detta med hjälp av EU-certifikatet, eller tredjelandsmedborgare som använder liknande typer av certifikat, inte bör utsättas för testning eller karantän", säger EU-organen i de riktlinjer som offentliggjordes den 17 juni.

Enligt dessa två europeiska organ kan man i undantagsfall, för passagerare som anländer från länder med mycket hög risk eller områden med allmän spridning av oroväckande varianter, överväga snabba antigentester före avresa eller vid ankomst, utöver de redan begärda PCR-testerna.

Med sommaren i antågande och med tanke på att rese- och turistsektorn förväntas återuppta sin verksamhet, hävdar EASA och ECDC också att "kontrollen av ett hälsointyg eller ett intyg ur hälsosäkerhetssynpunkt är bättre organiserad vid ankomsten till flygplatsen", för att undvika förseningar i processen.

För personer i EU som ännu inte är vaccinerade eller tidigare smittade och som har naturlig immunitet föreslår EU-organen att länderna ska tillämpa en "riskbaserad strategi för inreseåtgärder som bygger på risken i ursprungslandet och risktoleransen i destinationslandet".

I båda fallen rekommenderas säkerhetsåtgärder, t.ex. ett fysiskt avstånd på minst en meter, användning av masker i alla skeden av resan och ifyllande av passagerarformulär för spårning.

Rekommendationerna är inte bindande, eftersom hälsohantering är en nationell behörighet för medlemsstaterna, men EASA och ECDC hoppas att "länder i hela Europa kommer att anta deras rekommendationer för att säkerställa harmonisering och en säker återhämtning av luftfarts- och turistsektorn".

Tidigare i veckan antog EU:s råd en rekommendation om en samordnad strategi för resor och påpekade att vaccinerade personer med minst en dos eller personer som har återhämtat sig från covid-19 inte bör utsättas för restriktiva åtgärder som karantäner eller tester.

Dessa nya rekommendationer ifrågasätter ytterligare om det är motiverat att Portugal inte längre finns med på den gröna listan över resmål i Storbritannien. Om du vill påverka din parlamentsledamot i Storbritannien att föra tillbaka Portugal på den gröna listan kan du klicka här för mer information.


Author
TPN/Lusa