Med de nya prognoserna revideras tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) uppåt med 0,9 procentenheter 2021 och 0,4 procentenheter 2022, jämfört med tidigare prognoser från mars, och BdP uppskattar att ekonomin återfår 2019 års nivå under första halvåret 2022.

I junibulletinen motiverar Banco de Portugal denna revidering med de "mer positiva utsikterna för aktiviteten på kort sikt, som i huvudsak hänger samman med det förbättrade förtroendet hos de ekonomiska aktörerna, vilket innebär att den ekonomiska aktiviteten reagerar snabbare än väntat på upphävandet av restriktionerna från och med mars 2021".

Under 2023 ger den inhemska efterfrågan och exporten liknande bidrag till aktivitetstillväxten, framhåller BdP, som förväntar sig att den privata konsumtionen under 2022 återgår till de nivåer som registrerades före pandemin.