"Min ståndpunkt är densamma, det är upp till mig att utlysa undantagstillstånd och jag ser ingen anledning att återgå till undantagstillstånd på grund av vad jag har sagt flera gånger tidigare: antalet dödsfall, antalet patienter på intensivvårdsavdelningar och antalet inlagda på sjukhus ligger långt, långt under den gräns som motiverar undantagstillstånd", sade Marcelo Rebelo de Sousa.

På torsdagen meddelade ministerrådet att det är förbjudet att röra sig till och från Lissabons storstadsområde (AML) på helgerna, från och med kl. 15.00 på fredag, på grund av ökningen av Covid-19 i detta område.

Marcelo Rebelo de Sousa sade att "regeringen agerade i enlighet med sin behörighet". Konstitutionen och lagen var "mycket tydlig", "Det är upp till regeringen att hantera i en tid då det inte råder undantagstillstånd".

Ministern betonade att detta är en ny åtgärd för att kontrollera pandemin, vilket "varken är lätt eller önskvärt av någon, men det är nödvändigt" för att begränsa den förvärrade förekomsten av sjukdomen i denna region, särskilt med förekomsten av "delta"-varianten av coronavirus.