Av det totala antalet dödsfall i maj tillskrivs endast 0,6 % covid-19, tillägger INE och konstaterar att mellan den 3 maj och den 6 juni i år "förblev antalet dödsfall relativt stabilt runt 2015 års genomsnitt, nära de värden som rådde före pandemin.

Antalet dödsfall i maj var "något högre" än i april, men långt ifrån januari, den värsta månaden sedan pandemins början, då 19 641 personer dog i Portugal.

INE framhåller också att det under mars och april 2021 föddes 8,3-11,5 % färre barn jämfört med samma månader 2020, vilket "bibehåller den nedåtgående trend som setts sedan juli 2020".

Från januari till april föddes 3 482 färre barn i Portugal, men i mars och april skedde en "liten återhämtning" av den negativa naturliga balansen, med en mindre skillnad mellan antalet nyfödda och döda.