"Vi har möjlighet att öka från 10 000 ton till nästan 30 000 ton i Portugal. Vi kommer fortfarande att komma överens med Spanien om alternativen, eftersom källan är gemensam", meddelade Ricardo Serrão Santos.

Sardinfångsterna i Portugal och Spanien bör inte överstiga 40 434 ton i år, enligt Internationella rådet för havsforskning.

"När den maximala hållbara avkastningen har uppnåtts får fångsterna under 2021 uppgå till högst 40 434 ton", står det i yttrandet från Internationella rådet för havsforskning (ICES, dess akronym på engelska, eller ICES på portugisiska) .

Regeringstjänstemannen klassificerade sardiner som en "extremt viktig resurs för Portugal" och uppgav att den vetenskapliga bedömningen visade att lekbiomassan skulle kunna återhämta sig till 451 000 ton, vilket är mer än de 344 000 ton som skulle uppnås 2020 och de 120 000 ton från 2015.

Chefen för Havsministeriet betonade dock att det trots de registrerade förbättringarna är viktigt att bevara resursens hållbarhet och lovordade även fiskesektorns bidrag till de resultat som offentliggjordes i dag.

För Ricardo Serrão Santos visar de vetenskapliga rekommendationerna att "den strategi som Portugal och Spanien har antagit för förvaltningen av resurserna har förstärkts".

Dialogen med Spanien fortsätter nu för att fastställa de exakta fiskemöjligheterna för de båda länderna.