För närvarande finns det uppskattningsvis 1 833 hektar avokadoodlingar i Algarve. För närvarande bidrar den redan med 20 miljoner euro till regionens årliga ekonomi.

När det gäller vattenfrågan visar studien vidare att vattenförbrukningen för avokadodling i genomsnitt är 6 500 m3/ha per år, vilket är ungefär lika mycket som genomsnittet för dominerande grödor, i vissa fall till och med mindre.