Förnybar energi inte på bekostnad av konsumenten

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 20-06-2021 10:15:00 · 0 Kommentarer

Miljö- och klimatministern har garanterat att regeringens satsning på förnybar energi inte sker på bekostnad av konsumenterna, som kommer att spara pengar när solkraftverken är i drift.

Minister João Pedro Matos Fernandes förklarade vid en debatt i parlamentet om sektorpolitik att om solkraftverken som auktioneras ut 2019 hade varit i drift skulle konsumenterna sedan början av året ha sparat cirka 35 miljoner euro, vilket skulle vara 45 miljoner euro om man tog hänsyn till den andra auktionen (för solenergi).

Så vi kommer att fortsätta, sade han, med en ny auktion, "redan i september, nu för vattenytorna i reservoarerna".

Initiativen på miljöområdet kommer att öka i och med återhämtningsplanen, varnade ministern och gav som exempel återhämtning av floder, vilket motsvarar en investering på 130 miljoner euro i bioekonomi, förbättring av byggnaders energieffektivitet eller fler bussar.

Ett arbete som, varnade han, kräver allas insatser eftersom man inte kan täcka taket på en stormarknad med solpaneler och sedan slänga produkter som fortfarande kan konsumeras.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.