Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa finns det nu 38 fler personer på sjukhusavdelningarna, vilket innebär att antalet patienter nu är 443. Det är det högsta antalet sedan den 19 april, då 454 patienter var inlagda på sjukhus.

På intensivvårdsavdelningarna har det inte skett någon förändring, och de 97 patienter som remitterades i söndags bibehålls.

Mer än hälften av de nya infektionsfallen (484) fortsätter att registreras i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen, där de tre dödsfallen också konstaterades.

Uppgifterna från DGS visar också att över nya 360 fall är aktiva, för totalt 28 657, och att 393 personer rapporterades som återställda under de senaste 24 timmarna, totalt till 820 081 återställda.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 068 personer dött i Portugal och 865 806 fall av infektion har registrerats.

Antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna ökade med 1 629 och uppgår nu till 40 519.

Förekomsten av infektion med SARS-CoV-2 coronaviruset på Portugals fastland översteg i dag 120 fall per 100 000 invånare, medan värdet för hela territoriet ligger på 119,3, enligt officiella uppgifter.

Enligt den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) ökade 14-dagarsincidensen från 100,2 till 120,1 för Portugals fastland och från 100,2 till 119,3 för hela det nationella territoriet.

När det gäller överförbarhetsindexet (Rt) visar rapporten att det ökade från 1,14 till 1,18 för hela det nationella territoriet och från 1,15 till 1,19 för Portugals fastland.

Överförbarhetsindexet och uppgifterna om 14-dagarsincidens uppdateras måndag, onsdag och fredag.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo rapporterades 484 nya infektioner, med 331 521 fall och 7 241 döda hittills.

Den norra regionen har nu 126 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 343 638 fall av infektion och 5 361 dödsfall sedan pandemins början.

I region Centro har ytterligare 28 fall registrerats, totalt 121 014 infektioner och 3 027 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 23 fall, totalt 30 653 infektioner och 972 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 69 fall registrerats, totalt 23 155 infektioner och 365 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat tre fall, totalt 9 845 infektioner och 69 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 23 nya fall och står för 5 980 fall och 33 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 8 957 män och 8 111 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 206 personer över 80 år, 3 641 personer mellan 70 och 79 år och 1 537 personer mellan 60 och 69 år.