I ett uttalande klargjorde SEF att de minderåriga, 11 och 13 år gamla, upptäcktes i måndags i dokumentkontrollen vid avgången av flyget till Marrakech, när de förberedde sig för att resa i sällskap med sin far och en annan yngre bror.

"Enligt den information som SEF har samlat in under tiden har det visat sig att de minderåriga har förts bort av sin far, i juli 2020, vid tidpunkten för domstolsbeslutet att placera dem i den franska socialtjänstens förvar", står det i samma meddelande.

Enligt SEF var de minderåriga föremål för en försiktighetsåtgärd utfärdad av Frankrike, med angivelsen att "vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda den minderårige och föra honom till de behöriga myndigheterna".

Med hänsyn till de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna var barnen närvarande vid familje- och minderårigdomstolen i Matosinhos av delar av SEF.