"Vad vi ser är att varianten (Delta, som ursprungligen upptäcktes i Indien) dominerar i Lissabonregionen och vi försöker i detta skede förhindra att den sprider sig till andra regioner tills fler människor vaccineras. Målet just nu är att vinna tid så att fler människor kan vaccineras", sade Marta Temido.

"Vi är på väg och vi måste vinna tid så att nya varianter kan kontrolleras bättre", sade Marta Temido, som erkände att det rörde sig om en "motcykel" mellan Portugal och resten av Europa när det gäller förekomsten av nya fall av covid- 19 och risken för överförbarhet (Rt), och motiverade detta med den tid som förflutit sedan man började lätta på spärrarna i mars och den "mycket höga prevalensen" av Delta-varianten av SARS-CoV-2.

"Det är viktigt att nämna att vi nu har vacciner, testkapacitet och kunskap om överföringsformen som vi inte hade för ett år sedan. Icke-farmakologiska åtgärder i denna övergångsfas kan dock fortfarande vara nödvändiga", angav hon och vädjade till portugisernas "tålamod" inför "en kamp som fortfarande kommer att vara lång".

Marta Temido påminde också om den inverkan som pandemins återkomst i detta skede har på bilden av Portugal på europeisk nivå.

"Det är ett problem att vi fortfarande inte känner till alla effekter som sjukdomen har på medellång och lång sikt - och vi måste förebygga infektioner - och det är också ett problem för landets image, vilket har ekonomiska återverkningar och på vårt sätt att leva, i ett sammanhang där de flesta europeiska länder har ett sjunkande antal infektioner. Det är uppenbart att den situation av motcykel som landet befinner sig i är ogynnsam för oss", sade ministern.