I uppdateringen av standarden för den nationella teststrategin för SARS-CoV-2, som publicerats av generaldirektoratet för hälsa (DGS), anges att dessa snabba antigentester av typen självtest (nässköljning) fortfarande måste utföras "under övervakning av en professionell person från enheten eller anläggningen när antalet deltagare/besökare är mer än 1 000 i en öppen miljö eller mer än 500 i en sluten miljö".

DGS förklarar också att vid kulturevenemang "vars biljettförsäljning redan har börjat" vid datumet för den uppdaterade standarden, när antalet åskådare motsvarar det angivna antalet, "rekommenderas det att arrangören bedömer möjligheten att genomföra laboratorieundersökningar". Standarden definierar också att tester för Covid-19 nu rekommenderas vid familjeevenemang med fler än 10 personer, såsom bröllop och dop, offentliga tjänster och företag.

Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar också regelbundna tester i arbetssammanhang, på platser med större risk för överföring, såsom jordbruk och byggsektorn, var 14:e dag, en frekvens som också bör tillämpas på offentliga tjänster och arbetsplatser med 150 eller fler arbetstagare, oavsett anställningsförhållande, typ eller karaktär av rättsförhållande. Positiva resultat från snabba antigentester måste bekräftas med PCR-test inom 24 timmar, "för att säkerställa genomförandet av lämpliga och proportionella folkhälsoåtgärder, med utgångspunkt i att det resultat som erhållits med TAAN är giltigt", anger DGS.