"Det värsta är ännu inte över, och det kommer att påverka våra barns och barnbarns liv mycket mer än våra egna", står det i interimsrapporten från den mellanstatliga expertgruppen för klimatförändringar (IPCC), som citeras av nyhetsbyrån France-Presse (AFP).

Enligt dokumentet skulle en global uppvärmning över den tröskel på 1,5 °C (grader Celsius) som fastställts i Parisavtalet få "oåterkalleliga konsekvenser för mänskliga och ekologiska system", och experterna betonar att mänsklighetens överlevnad kan vara hotad.

"Livet på jorden kan återhämta sig från stora klimatförändringar genom att utvecklas till nya arter och skapa nya ekosystem. Mänskligheten kan inte göra det", understryks det i rapportens 137 sidor långa tekniska sammanfattning av fyra tusen.

Med en genomsnittlig temperaturökning på 1,1 °C sedan mitten av 1800-talet är effekterna på planeten redan allvarliga och kommer att bli allt våldsammare, även om utsläppen av koldioxid (CO2) minskar, varnar experterna.

Vattenbrist, svält, bränder och massflykt är några av de faror som FN-experterna lyfter fram.

Minst 420 miljoner människor kommer att drabbas av "extrema värmeböljor" om den globala uppvärmningen når ytterligare 2 °C i stället för 1,5 °C, varnar IPCC:s klimatexperter.

Dessutom kan 80 miljoner fler människor i världen hotas av hunger och 130 miljoner kan hamna i extrem fattigdom inom ett decennium, tillägger de.

För vissa djur- och växtarter kan det redan vara för sent.

"Även vid +1,5 °C kommer levnadsvillkoren att förändras bortom vissa organismers förmåga att anpassa sig", står det i utkastet till rapport, med hänvisning till korallreven, som en halv miljard människor är beroende av.

Den globala uppvärmningen förväntas också leda till förvärrade sjukdomar och epidemier. År 2050 kan hälften av jordens invånare vara utsatta för sjukdomar som denguefeber, gula febern eller zikaviruset.

Sjukdomar som är kopplade till ozonnivåerna i atmosfären, på grund av värmeböljor, kommer också att "öka avsevärt", säger de.

IPCC:s experter räknar därför med att hälso- och sjukvårdssystemen kommer att utsättas för liknande påfrestningar som de som orsakades av pandemin av det nya coronaviruset.

Rapporten om konsekvensbedömning av den globala uppvärmningen, som skapats för att stödja politiska beslut, är mycket mer alarmerande än sin föregångare som släpptes 2018.

Dokumentet ska publiceras i februari 2022, efter godkännande av FN:s alla 195 medlemsstater och efter klimatkonferensen COP26, som planeras äga rum i november i Glasgow, Skottland.

FN:s 26:e klimatkonferens (COP26), med ledare från 196 länder, företag och experter, var ursprungligen planerad till november 2020, men sköts upp på grund av pandemin.

Genom att underteckna Parisavtalet 2015 lovade världens ledare att begränsa uppvärmningen till +2 °C jämfört med värdena under den förindustriella eran, om möjligt till +1,5 °C.

Enligt IPCC:s utkast till rapport kan dock ett överskridande av +1,5 °C redan nu leda till progressivt allvarliga, "ibland oåterkalleliga" konsekvenser.

Enligt Världsmeteorologiska organisationen är sannolikheten för att tröskelvärdet +1,5 °C överskrids redan 2025 40 procent.

Trots de alarmerande slutsatserna ger rapporten också en ton av hopp.

Enligt FN:s experter kan mänskligheten fortfarande säkra en bättre framtid, men det kräver att man redan i dag vidtar drastiska åtgärder för att stoppa klimatförändringarna.

"Vi behöver en radikal förändring av processer och beteenden på alla nivåer. Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera", säger experterna.