Jämfört med den 14 juni registrerar Portugals fastland nu 65 fler aktiva utbrott, men trots ökningen noterar DGS att dessa uppgifter "står i skarp kontrast" till den högsta nivån som registrerades i februari, då det fanns 921 aktiva utbrott på Portugals fastland.

Mer än hälften av de aktiva utbrotten av Covid-19 är koncentrerade till Lissabon- och Tagusdalen, med 203 utbrott, 35 fler än de som registrerades den 14 juni, medans den norra regionen registrerar 49 utbrott, 19 fler.

Algarve-regionen har 26 aktiva utbrott, tre fler än i måndags, Alentejo 16, tre fler, och Centralregionen 12, fem fler.

Enligt uppgifter från DGS finns 116 aktiva utbrott på utbildnings- och undervisningsinstitutioner inom den offentliga och privata sektorn (skolor, högre utbildning, daghem och andra sociala inrättningar).

"Vid tidpunkten för rapporteringen fanns det 666 fall av Covid-19 ackumulerade i dessa aktiva utbrott, som berör studenter, yrkesverksamma och samboende av samma, varav en del kommer att ha återhämtat sig redan", säger hälsomyndigheten i svar som skickats till Lusa.

Myndigheten betonar också att detta är "ett betydligt lägre antal än i början av året", under den period då undervisningsverksamheten fortfarande pågick, då 190 utbrott registrerades.

Det finns också två aktiva utbrott på hälsoinstitutioner med fyra bekräftade fall, säger DGS, utan att ange i vilka regioner de är belägna.

DGS konstaterar också att det finns sex utbrott på vårdhem, varav fem i regionen Lissabon och Tagusdalen och ett i Algarveregionen, vilket motsvarar 54 fall av Covid-19, varav en del nu har återhämtat sig.

"Även inom denna sektor har minskningen av antalet utbrott varit betydande. I februari noterade Portugal det högsta antalet aktiva utbrott på vårdhem: 405", säger DGS och betonar att "den drastiska minskningen i detta sammanhang visar hur viktig vaccinationen har varit för att kontrollera pandemin och skydda den mest utsatta befolkningen".

Ett aktivt utbrott består av två eller flera bekräftade fall med en epidemiologisk koppling mellan dem i tid och rum. Utbrottet anses vara avslutat först när 28 dagar har gått sedan det sista bekräftade fallet diagnostiserades (två inkubationsperioder utan nya fall).