Den 21 juni hade 4 365 resultat från självtest av SARS-CoV-2 rapporterats på den elektroniska plattformen, som har varit i drift sedan den 20 maj.

De uppgifter som lämnats till nyhetsbyrån Lusa hänvisar också till att det nationella kontaktcentret för hälsovårdstjänster - SNS24 (808 24 24 24 24) sedan den 5 april har registrerat 2 425 kontakter från asymtomatiska användare som rapporterat ett positivt eller otydligt självtestresultat.

För SPMS har självtestet varit "ett mervärde" i kampen mot pandemin och hävdar att dess allt större integration med NHS:s många verktyg är "avgörande".

Covid-19-självtest är nu en del av den nationella teststrategin för SARS-CoV-2, och meddelandet om deras resultat är viktigt för att övervaka den nationella testverksamheten, enligt Dr. Ricardo Jorge National Health Institute (INSA).

Sedan försäljningen av självtest på apotek och parafarmaceuter blev tillåten har läkemedelsdistributörer distribuerat mer än 500 000 självtest.