Enligt statistiken över flygtransporter för april, som offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet (INE), förflyttades 739 400 passagerare (påstigning, avstigning och direkt transit) och 14 000 ton gods och post, vilket innebär en minskning med 86 procent respektive 18,2 procent jämfört med samma månad 2019, före pandemin.

Frankrike var det främsta ursprungs- och destinationslandet för flygningarna, följt av Schweiz och Tyskland, enligt uppgifterna.

Även i april landade 6 500 kommersiella flygplan på nationella flygplatser, en minskning med 66,9 procent jämfört med april 2019.

"Flygtrafiken fortsätter att registrera trafik som fortfarande är mycket långt ifrån de värden som rådde före pandemin", avslutar institutet och specificerar att 62,3 procent av passagerarna som landade på nationella flygplatser i april motsvarade internationell trafik.

Mellan januari och april 2021 minskade det gods och post som hanterades på nationella flygplatser med 5,6 procent (-13,5 procent under 2020), där godstransporterna på Lissabons flygplats utgjorde 66,1 procent av det totala antalet och uppgick till 34 700 ton (-11,6 procent jämfört med samma period föregående år).