Med detta lagförslag vill PAN-partiet fastställa att "djur inte får hållas på balkonger, terrasser och liknande utrymmen, utan att det påverkar deras tillfälliga närvaro på dessa platser under högst tre timmar per dag".

PAN-partiet vill också att "inget husdjur får vara permanent fastkedjat eller kopplat" och att "om det visar sig att det är nödvändigt att kedja djuret för att skydda människor, djuret självt eller andra djur, och det inte finns något alternativ, måste det alltid begränsas till en så kort tid som möjligt, utan att överskrida tre timmar per dag, och alltid med hänsyn till djurets behov av motion, skydd, mat, vatten, hygien och fritid".

Partiet förutspår att brott mot denna norm "utgör misshandel av djur, ett brott som föreskrivs och straffas i strafflagen" och föreslår att den träder i kraft inom ett år efter det att lagen offentliggjorts.

I lagen fastställs också att "husdjur inte får lämnas ensamma, utan en människa eller ett annat djur, i mer än 12 timmar".

Planen "kommer att omfatta genomförandet av lämpliga lösningar för deras boendeförhållanden samt ekonomiskt stöd för detta ändamål i situationer med sociala och ekonomiska behov" och föreskriver också initiativet och påpekar att detta stöd "kan kanaliseras från den budget som tilldelas kommunerna för djurhälsa och djurskydd samt för att hålla kvar och kontrollera populationen av sällskapsdjur".

I projektet föreskrivs också att alla kommuner ska offentliggöra årliga förvaltningsrapporter "med uppgifter om antalet utförda avskiljningar av sällskapsdjur, med angivande av djurart, situation i vilken djuret påträffades, antagen lösning och respektive belopp som använts" för att möjliggöra "en rapport om situationen på nationell nivå".

De deputerade från PAN-partiet hävdar att "om djur förblir fastkedjade i ett begränsat område i timmar, dagar, månader eller till och med år" kan djuren "drabbas av allvarliga känslomässiga och fysiska skador på grund av de ackumulerade effekterna av isolering, frustration och tristess", och de kan också bli aggressiva, och de hänvisar till att permanent kedjeläggning redan är förbjuden i vissa delar av Spanien, Frankrike, Tyskland och i vissa amerikanska delstater.