På torsdagen meddelade ministerrådet att förbudet mot att resa in i eller ut ur Lissabons storstadsområde kommer att kvarstå under helgen, mellan kl. 15.00 i dag och kl. 06.00 på måndag, med de undantag som föreskrivs i lagen, på grund av ökningen av antalet fall av covid-19 i detta område.

Enligt regeringen kan personer som har ett digitalt certifikat eller ett negativt test för covid-19 resa in i och ut ur storstadsområdet.

Kapten João Gaspar, från det republikanska nationalgardets PR-avdelning, sade till nyhetsbyrån Lusa att GNR kommer att genomföra en rörelsekontroll till och från AML, precis som förra helgen, och att den kommer att äga rum mellan klockan 15.00 i dag och fram till klockan 06.00 på måndag.

"Operationen syftar till att följa gällande regler och kontrollera om befolkningen rör sig enligt reglerna", sade João Gaspar och betonade att GNR kommer att rikta inspektionen till huvudvägarna med det största flödet av människor och transiterande personer och till platser för offentliga och kollektiva transporter, såsom bussar, tåg och sjötransporter.

Bland de tillfartsvägar till AML som omfattas av ökad övervakning lyfter GNR fram motorväg 1 (A1) och 2 (A2) samt riksvägarna 5 och 10.