"Potentiellt den värsta torkan på 1 200 år" är de amerikanska forskarnas prognos för delstaterna Kalifornien, Texas och Nebraska, där temperaturen redan har nått toppar på 42ºC och där utsikterna till katastrofala skogsbränder, vattenbrist och en hög dödlighet på grund av värmeslag är den hårda verkligheten för sommaren 2021.

Alla dessa experter är eniga om att mänsklig verksamhet, särskilt när det gäller konsumtion av fossila bränslen och markanvändning, är till stor del ansvarig för den förestående katastrofen. På kort sikt måste denna verksamhet brytas brutalt genom att man drastiskt minskar rörligheten för människor och varor, ändrar normerna för livsmedelskonsumtion och minskar produktionen till det nödvändigaste. På lång sikt är den enda praktiska politiken en planerad minskning av befolkningstillväxten.

COP26, som är den "sista chansen", är nu bara fem månader bort. Kommer världens ledare att avstå från sina partipolitiska ställningstaganden och ge FN full befogenhet att övervaka vårt korrupta energisystem?

Roberto Knight
Cavaleiro, Tomar.