Vid ett evenemang som anordnades av Refugee Support Platform (PAR) ville Cláudia Pereira belysa de "utmaningar" som följer av de senaste uppgifterna från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), som visar att antalet flyktingar och internflyktingar kommer att nå ett nytt rekord år 2020 och nu uppgår till 82,4 miljoner människor.

"Vi befinner oss på en kontinent som tar emot 15 procent av flyktingarna och därför måste vi vara tillgängliga för att ta emot ännu fler och bättre", betonade hon.

Evenemanget, som kallades "Tillsammans välkomnar vi", ägde rum på den humanistiska fakulteten vid Portugals katolska universitet och markerade Världsflyktingdagen, som firades den 20 juni.

Statssekreteraren uppmärksammade UNHCR:s uppgifter som visar att 42 procent av alla fördrivna personer i världen är under 18 år, samt uppskattningar om att nästan en miljon barn föds som flyktingar mellan 2018 och 2020.

"Det är upp till regeringen att skapa strukturer som gör mottagnings- och integrationsprocessen smidigare", argumenterade Cláudia Pereira och tillade att kommuner, universitet och andra delar av det civila samhället har en roll att spela i mottagandet och integrationen av flyktingar, liksom i uppfyllandet av "mer ambitiösa mål".