I ett uttalande säger kommunen att åtgärden i praktiken innebär att enheterna befrias från att ta ut turistskatt för övernattningar fram till februari nästa år, eftersom turistskatten endast gäller mellan den 1a mars och 31a Oktober varje år.

Syftet med den extraordinära åtgärden är att stödja de 24 turistanläggningarna och cirka 730 lokala inkvarteringsenheterna i kommunen, "med hänsyn till den senaste utvecklingen inom turistsektorn och de minskade utsikterna för turistbokningar under de kommande månaderna".

Kommunen hävdar att den tillfälliga åtgärden, som tillämpas sedan mars 2020 som ett svar på pandemin covid-19, syftar till att mildra effekterna på den lokala ekonomin av den kris som orsakats av nedgången på marknaderna i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike.

"Fram till och med februari 2022 är således turistanläggningar och lokala inkvarteringsanläggningar i kommunen befriade från att lägga fram månadsdeklarationen för uppbörd av den kommunala turistskatten för respektive gästers övernattningar", står det i noten.

Avgiften på 1,50 euro per person och natt godkändes 2019 av kommunen, efter att Algarves interkommunala gemenskap (AMAL) beslutat att skapa en turistskatt som ska införas i regionen.

Avgiften, som endast tas ut under de första sju dagarna av vistelsen, är avsedd att anpassa territoriet till den större turistefterfrågan samt att marknadsföra destinationen.

Med uppbörden av turistskatten, som inleddes i Faro den 1 mars 2020, men som avbröts i slutet av samma månad på grund av covid-19-pandemin, räknade kommunen med att få in 500 000 euro på ett år.

Tillämpningen av en turistskatt som AMAL har beslutat om kan inledas efter godkännande av respektive kommunfullmäktige, och i regionen är det bara Silves kommun som meddelat att den inte kommer att tillämpa skatten.