"SPMS sade att mer än 400 000 digitala certifikat av typen EU Covid-19 hittills har utfärdats: vaccinationscertifikat, testcertifikat och återhämtningscertifikat för infektion med SARS-CoV-2-viruset.

Sedan den 16 juni är det möjligt att via portalen SNS 24 begära detta certifikat, som bevisar att innehavaren har utfört ett negativt screeningtest för Covid-19, har en fullständig vaccination eller har återhämtat sig från infektionen.

I ministerrådet godkändes lagdekretet som införs i den portugisiska rättsordningen och reglerar detta intyg, som från och med den 1 juli kan användas vid internationella resor och redan denna vecka vid evenemang där det redan tidigare var obligatoriskt att uppvisa ett negativt test för coronavirus, som dop, bröllop, evenemang med mer än 500 personer inomhus eller 1 000 personer utomhus.

"Det är tänkt att EU:s digitala Covid-certifikat ska kunna användas i samband med flyg- och sjötrafik, trafik på nationellt territorium och tillträde till evenemang av kulturell, idrottslig, företags- eller familjekaraktär", specificeras det i ministerrådets uttalande.

Regeringen har också beslutat att nästa helg behålla förbudet mot att röra sig in i eller ut ur Lissabons storstadsområde (AML), men det planeras att de som har ett digitalt certifikat eller ett negativt test för Covid-19 inte kommer att omfattas av denna begränsning.

Detta "laissez-pass", som är avsett att underlätta återgången till fri rörlighet inom EU och som ska vara kostnadsfritt, kommer att fungera på samma sätt som ett boardingkort, i digitalt format och/eller pappersformat, med en QR-kod som lätt kan läsas av elektroniska apparater, och på medborgarens nationella språk och på engelska.