"Vi informerades av de tyska myndigheterna om beslutet att betrakta Portugal som ett område med virusvarianter, vilket sker inom ramen för den nödbroms som föreskrivs i rådets rekommendation", sade talesmannen för gemenskapens verkställande direktör för rättsliga frågor.

Denna "nödbroms" gör det möjligt för medlemsstaterna att skärpa åtgärderna för att stoppa utvecklingen av SARS-Cov-2-viruset.

Hälsomyndigheterna i Tyskland har placerat Portugal på den "röda listan", ett beslut som kommer att träda i kraft på tisdag och som kommer att tvinga alla resenärer som kommer från portugisiskt territorium till 14 dagars karantän.

Denna åtgärd har vidtagits på grund av den ökade förekomsten av Covid-19 i Portugal, som enligt de senaste uppgifterna är 138,7 fall per 100 000 invånare på Portugals fastland och 137,5 i hela landet.