Totalt registrerade polisen 68 administrativa överträdelser och 1 095 vägran att resa in i eller lämna Lissabons storstadsområde (AML) mellan kl. 15.00 i fredags och kl. 06.00 i måndags.

I en preliminär bedömning som kapten João Gaspar, från det republikanska nationalgardets PR-avdelning, gjorde till byrån Lusa, sade han att GNR genomförde 140 operationer i AML mellan kl. 15.00 i fredags och kl. 06.00 i dag och övervakade mer än 14 000 fordon.

João Gaspar uppgav att 1 095 vägran att komma in i eller lämna AML registrerades och att GNR skickade tillbaka dessa personer till sina hem.

Han tillade att 68 administrativa överträdelser registrerades för bristande efterlevnad av gällande lagstiftning inom ramen för covid-19, och dessa personer kom in i AML utan de undantag som föreskrivs i lagen.

João Gaspar sade också att GNR denna helg upptäckte ett större antal vägran att komma in i och lämna AML än under föregående helg, den första då restriktioner var i kraft i detta område.

För andra helgen i rad var det förbjudet att röra sig in i eller ut ur Lissabons storstadsområde mellan kl. 15.00 på fredag och 06.00 på måndag, med de undantag som föreskrivs i lagen, på grund av ökningen av covid-19-fall i detta område.

Personer som har ett digitalt intyg eller ett negativt test för covid-19 får resa in i och ut ur storstadsområdet.