Sedan den 17 februari, då 2 324 infektioner registrerades, har antalet nya dagliga fall inte överstigit 2 000.

I den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) noteras att 504 personer med Covid-19 är inlagda på sjukhus i dag, 12 fler än i tisdags, varav 120 på intensivvårdsavdelningar, en mer.

Området Lissabon och Tagusdalen har 56,5 procent av det totala antalet nya infektioner och koncentrerar 1 336 nya fall.

Uppgifterna visar också på en betydande ökning av antalet fall i den norra regionen, som nu har 435 nya infektioner, i Algarve-regionen, med 254 fall och i Centre-regionen, med 224 fall.

De fyra dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade i regionen Lissabon och Tagusdalen (3) och i den autonoma regionen Madeira.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns 1 337 fler aktiva fall, totalt 33 471, och att 1 021 fall har angivits som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totala till 828 990.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 096 personer dött i Portugal och 879 557 fall av infektion har registrerats.

Antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna har ökat med 2 166 till totalt 53 275.

Förekomsten av infektion med SARS-CoV-2 coronaviruset på Portugals fastland fortsätter att öka och ligger nu på 176,9 fall per 100 000 invånare, samt 172,8 för hela territoriet, enligt officiella uppgifter.

I måndags var incidensen av infektion med SARS-CoV-2 coronavirus på Portugals fastland 161,7 fall per 100 000 invånare, medan siffran för hela landet var 158,5.

Enligt den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA) ligger överförbarhetsindexet (Rt) kvar på 1,14 i hela landet och stiger från 1,14 till 1,15 på Portugals fastland.

Smittbarhetsindex och uppgifter om 14-dagarsincidens uppdateras måndagar, onsdagar och fredagar.

I regionen Lissabon och Tagusdalen anmäldes 1 336 nya infektioner och hittills har 340 038 fall och 7 263 dödsfall rapporterats.

I den norra regionen finns det nu 435 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 345 825 fall av infektion och 5 365 dödsfall sedan pandemin inleddes.

I Centrum har 224 fler fall registrerats, vilket innebär 122 107 infektioner och 3 027 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 64 fall, totalt 30 997 infektioner och 972 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 254 fall registrerats, vilket innebär 24 489 infektioner och 365 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 14 fall, vilket innebär 9 922 infektioner och 70 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 35 nya fall, vilket motsvarar 6 179 fall och 34 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 400 849 män och 478 245 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 463 fall av okänt kön, som är under utredning eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 972 män och 8 124 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 221 personer över 80 år, 3 649 personer mellan 70 och 79 år och 1 540 personer mellan 60 och 69 år.

Pandemin orsakade minst 3 940 888 dödsfall i världen, till följd av mer än 181,7 miljoner fall av infektion, enligt en rapport från den franska myndigheten AFP.