I ett meddelande som publicerades den 30 juni av den verkställande direktörens kansli står det att "premiärministern testades negativt, har inga symtom och förblir isolerad".

"Premiärministern håller all verkställande verksamhet på avstånd", framhölls det.

Men "på grund av att han varit i kontakt med en medlem av kontoret som visade sig vara ett bekräftat positivt fall av covid-19, och trots att han redan har haft de två vaccindoserna i mer än en månad och uppfyllt reglerna om fysiskt avstånd och bärande av mask, följer premiärministern en period av profylaktisk isolering som bestämts av hälsovårdsmyndigheterna", står det i samma meddelande.