Vi kommer att öka vår produktion och i slutet av året tror vi att vi kommer att ha producerat 2,5 miljarder doser av vaccinet", sade Kathrin Jansen, som deltog via videokonferens i mötet Science 2021, som främjas av stiftelsen för vetenskap och teknik i samarbete med den nationella myndigheten för vetenskaplig och teknisk kultur - Ciência Viva. Enligt forskaren, som ledde utvecklingen av vaccinet från Pfizer/BioNTech, kommer företaget att arbeta med nya vaccinformler som gör det lättare att förvara vaccinet och som förstärker den immunisering som läkemedlet ger. "Vi kommer att utforska förstärkningen av immuniseringen, eftersom vi inte vet när effektiviteten av vaccinet kan minska och vi vill vara förberedda", sade Kathrin Jansen och konstaterade att "redan innan Världshälsoorganisationen förklarar pandemin stod det klart för vissa att det bästa sättet att hantera Covid-19 var att utveckla ett vaccin".

Enligt forskaren tog vaccinet från Pfizer/BioNTech "bara nio månader" för att få tillstånd för akut användning i USA och fram till den senaste veckan har läkemedlet redan fått tillstånd i mer än 80 länder och har redan levererat 800 miljoner doser globalt. Vaccinet som utvecklats av det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer och det tyska laboratoriet BioNTech, som administreras i två doser, använder en ny teknik på vaccinområdet, baserad på en molekyl som kallas messenger RNA (mRNA).