Direktivet, som är obligatoriskt i alla EU:s medlemsstater, förbjuder bland annat produkter som är tillverkade av eller med plast, bestick, sugrör, bomullspinnar, omrörare, ballongpinnar och styrofoam för livsmedelsförpackningar.

Den portugisiska regeringen hade beslutat att genomföra åtgärden förra året, med tanke på direktivets datum, men Covid-19-pandemin ledde till att införandet av direktivet sköts upp och Portugal fick införa förbudet på grundval av EU:s datum.

Miljöorganisationerna ansåg att den slutliga versionen av lagstiftningen, som var föremål för ett offentligt samråd, var försvagad jämfört med tidigare versioner, nämligen genom att förbudet inte utvidgades till att omfatta alla engångsförpackningar, inte bara plast utan alla material.

På den positiva sidan framhölls det obligatoriska tillhandahållandet av återanvändbara matförpackningar i inrättningar med ätfärdiga tjänster, och stöd planeras också för skapandet av dessa alternativ, från och med januari 2024.