Enligt Diário da República krävs det vid taxitransport och all betald transport av passagerare i fordon från en tjänst av Uber-typ (TVDE) att det finns en avskiljare "mellan förarplatsen och baksätet för passagerare som transporteras i baksätet".

Den nu offentliggjorda åtgärden är den andra förlängningen av den åtgärd som inleddes den 7 april 2020, då det förenklade förfarandet antogs som gör det möjligt att i taxibilar och TVDE installera separatorer mellan föraren och passagerarna i baksätet, för att skydda riskerna med överföring av Covid-19.

Installationen av separatorer godkänns av institutet för rörlighet och transport och kräver inget godkännande eller påskrift i registreringsbeviset, eftersom det är en tillfällig åtgärd av exceptionell karaktär, först till och med den 31 december 2020, sedan till och med den 30 juni 2021 och nu till och med den 31 december 2021. Sedan början av april 2020 har trafikvillkoren för taxibilar begränsats till en maximal beläggning på två tredjedelar av fordonets kapacitet, där de främre sätena endast används av föraren.

Utöver dessa åtgärder har en uppsättning regler utfärdade av generaldirektoratet för hälsa lagts till, nämligen när det gäller daglig rengöring och desinficering av fordon, rengöring av handtag, dörrar och andra inre ytor i direkt kontakt med passageraren efter varje användning, samt att passagerarna ska få en alkoholbaserad antiseptisk lösning.