Under en utfrågning i utskottet för ekonomi, innovation, offentliga arbeten och bostäder tillkännagav regeringstjänstemannen "ett nytt program för att stödja den nödvändiga anpassningen för vissa sektorer och företag från konsekvenserna av Brexit, ett initiativ som lanserades under det portugisiska ordförandeskapet [i Europeiska unionen] med ett totalt värde på EU-nivå på 5 miljarder euro". Portugal kommer att ha möjlighet att få tillgång till ett paket på närmare 80 miljoner euro", sade han.

Nelson de Souza redogjorde för utvecklingen av flera gemenskapsprogram och fokuserade på det arbete som utförts under de senaste sex månaderna under det portugisiska ordförandeskapet.

Förutom de stora program som godkänts, med ett sammanlagt belopp på 800 miljarder euro, lyfte ministern fram mindre kuvert, som till exempel det "paket med mer än 50 miljoner euro i stöd från Europeiska unionens solidaritetsfond som används i Portugal för att ersätta kommunerna för en del av de kostnader de haft i samband med Covid-19".

Nelson de Souza påminde också om godkännandet av React-programmet, som omfattar totalt 2 miljarder euro, varav 70 procent redan har tilldelats.

När det gäller strukturfonderna framhöll planeringsministern att Portugal har åtagit sig att "skapa förutsättningar för att de ska kunna gå vidare".

Förordningarna för flera fonder har offentliggjorts, bland annat Feder och Sammanhållningsfonden, liksom "en förordning för samordning av dessa europeiska fonder", sade han.