"Vi konstaterade att flygpassagerarnas rättigheter inte skyddades under pandemin och att tiotals miljoner passagerare mellan mars 2020 och mars 2021 fick sina flygningar inställda och var mycket dåligt informerade om sina rättigheter", säger Lusa Annemie Turtelboom, ledamot av domstolen, i en intervju med nyhetsbyrån Lusa.

Samma dag som revisionsrätten publicerar rapporten "Air passenger rights during the Covid-19 pandemic: essential rights are not protected despite the Commission's efforts", säger Annemie Turtelboom till Lusa att "just nu är passagerarna i själva verket fordringsägare till flygbolag i svårigheter, i den bemärkelsen att deras pengar finns på flygbolagens bankkonton och inte har återbetalats".

Trots att EU-lagstiftningen ger "vissa rättigheter, t.ex. rätten till återbetalning om flygningen ställs in, ignorerades detta i stort sett under denna pandemi" och ledde till att dessa passagerare "förlorade sina pengar", tillägger tjänstemannen.
Förutom problemen med återbetalningar påpekar Annemie Turtelboom också att "under denna pandemi tvingades passagerarna ofta att acceptera kuponger i stället för återbetalningar".

"Detta är olagligt, det strider mot EU-lagstiftningen, som säger att normalt återbetalas det inom sju eller 14 dagar, beroende på kategori, men att det måste återbetalas".

Annemie Turtelboom påpekar att flygbolagen samtidigt fick en aldrig tidigare skådad mängd offentliga medel, omkring 35 miljarder euro, för att hjälpa dem att överleva och förhindra att de går i konkurs.

Det handlar om Europeiska kommissionens mer flexibla regler för statligt stöd i en kristid orsakad av pandemin, vilket ledde till att många EU-länder stödde sina flygbolag, som Portugal gjorde med TAP (först med 1,2 miljarder euro och nyligen med 462 miljoner euro) eller med SATA (133 miljoner euro).

"Men flygbolagen har inte alltid använt dessa pengar för att ersätta passagerarna. Våra regeringar kunde och borde ha insisterat på att detta offentliga stöd måste vara villkorat av att passagerarna får ersättning", påpekar ECA-medlemmen.